Engine 2 Stroke Diagrams

E40X - 40XMH - E40XMH/XW/XWT Page 1
Contact us for a price
E40X - 40XMH - E40XMH/XW/XWT Page 2
Contact us for a price
CRANKSHAFT 1.PART
150.89 (185.59 inc tax)
Yamaha O-ring
3.12 (3.84 inc tax)
CRANKSHAFT PART 1
172.48 (212.15 inc tax)
CHECK VALVE ASSY
9.78 (12.03 inc tax)
CRANKSHAFT 2.PART
144.75 (178.04 inc tax)
VALVECOVER GASKET
13.04 (16.04 inc tax)
Yamaha Oil seal
2.94 (3.62 inc tax)
SEAL CRANKSHAFT
5.97 (7.34 inc tax)
BEARING
60.48 (74.39 inc tax)
CRANKSHAFT PART 2
166.32 (204.57 inc tax)
CRANKSHAFT 3.PART
139.74 (171.88 inc tax)
VALVECOVER GASKET
11.85 (14.58 inc tax)
Yamaha Oil seal
8.05 (9.90 inc tax)
OIL SEAL
6.65 (8.18 inc tax)
OIL SEAL
9.48 (11.66 inc tax)
CRANKSHAFT PART 3
57.44 (70.65 inc tax)
CRANKSHAFT 4.PART
150.54 (185.16 inc tax)
Yamaha Oil seal
2.94 (3.62 inc tax)
1 2 3 4 5 6