PAINT & VARNISH TOOLS

PSP Masking Tape 18mm
2.03
(2.50 inc tax)

Part #: L34221018

PSP Masking Tape 25mm
2.52
(3.10 inc tax)

Part #: L34221024

9'' Foam Sleeve
5.07
(6.24 inc tax)

Part #: M4321

4 Row Wire Brush
1.48
(1.82 inc tax)

Part #: MBR808

7'' foam sleeve
2.40
(2.95 inc tax)

Part #: M4271

3in No Bristle Loss Brush
2.92
(3.59 inc tax)

Part #: MBR994

2in No Bristle Loss Brush
2.46
(3.03 inc tax)

Part #: MBR993

4in Heavy Duty Scraper
7.28
(8.95 inc tax)

Part #: MSC101